torsdag 20 augusti 2015

Norrlands grusvägar XY 150 km


 Tredje delen av årets cykelorientering var också årets hittills längsta cykeltur. 166 km varav ca 70 km grusväg genom Gästriklands och södra Hälsinglands skogar. Jag körde fel två gånger, inringat i blått nedan, annars hade det blivit ca 155 km. Temat för den här cyklingen var Ödmården och Finnskogen. En glesbefolkad gränstrakt i det sydligaste av det egentliga Norrland.
Roadbook
Lappåsen mitt i Ödmården
Namnet lappåsen lär komma från en bosättning av sk sockensamer i trakten. Det vill säga bofasta samer utanför sameområdena.

Dålig grusväg
Här var grusvägen så dålig att mina 32 mm däck satte gränsen för farten, ca 13 km/h, det kändes som en evighet men var bara 5-6 km ändå.

Tönnfors

Backe upp mot Kölberget ena halvan av Norrlandsporten
Det finns ingen cykelväg ändå upp på toppen, sista biten får man gå Hälsingeleden, till utsiktspunkten invid stupet är det en promenad på ett par hundra meter från det gamla stenbrottet.


Utsikt från Kölberget
Toppen ligger högre men saknar utsikt pga skog.


Hällbo kyrka, ovädret uteblev

Badplatsen nedanför var välbesökt. Vägen mellan Sibo och Hällbo hör till länets vackraste.
St Staffans kyrka i Gruvberget
I Gruvberget finns inte mycket att se. De gamla skogsarbetarhusen som numera tillhör Kriminalvårdsverket var inget särskilt att fota, kyrkan tämligen enkel också. Mest anmärkningsvärt var vägen mellan Annefors och Gruvberget, mestadels grus och svagt uppför gjorde det tungtrampat. Den här dagen låg vinden dessutom på. Sista kilometrarna går längs en åskant som är rätt fin. Det markberedda kalhygget längs vägen är fult.

Källan vid vägen
Efter 130 km var vattnet slut. Men så plötsligt en källa vid vägkanten, kallt och gott vatten. 35 km kvar.


Bunges kapell i Åmot
Bunges kapell är inte en kyrkobyggnad nuförtiden utan en samlings och utställningslokal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar