lördag 31 mars 2012

Cykelmanifestet

Cyklism är den samlade kapaciteten att med egna krafter framdriva en cykel genom landskapet

Cyklism vilar på tre fundament med lika betydelse

Geografi: förmåga att förstå cyklingens rumsliga förutsättningar i landskapet

Fysik: kroppens förmåga att framföra cykeln 

Teknik: förmåga att hantera cyklingens materiella aspekter

Cyklist är den som med egen kraft framför en cykel och strävar efter att behärska de tre fundamenten
_____________________________________
Apokryferna

Att främja cyklismen innebär att stärka människors kapacitet att använda cykel

Cyklismens riktning har samma riktning som cyklisterna

Varje medveten cyklad meter stärker cyklisten

Medvetandet kan aldrig skiljas från cyklismen

Fundamenten har inget värde utan varandra


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar