tisdag 7 juni 2011

Det stora lugnet, som skall sänka sig.

Slutspurt på skolan nu, egentligen är det över men sista sucken är ännu inte utandad.

Pedagogik: läser en engelsk a-level bok i historia. Inom topic American history 1763 - 2001. De läser färre "topics" än en svensk elev, men varje topic är mycket mera omfattande än allt en svensk historia A elev läser på ett helt år. Innan jag drar några slutsatser behöver jag veta mera om total arbetsbelastning och tidsramar för det engelska gymnasiet. Upplägget de använder sig av kommer antagligen sprida sig hit också. När nationella prov i alla ämnen införs blir det omöjligt att göra olika. Här ser vi det oftast som en risk, men det finns poänger också, engelsmännen visar att det går att göra ett relevant urval, att det finns en kärna i ämnet. Sedan använder de externa examinatorer, privata företag som skapar proven åt eleverna med professionella rättare. Lärarna undervisar. Kopplingen till olika forskares ståndpunkter och källstudier är mycket bättre utformat och systematiserat där.

Jag skall ta och lägga upp mina kurser mer åt det engelska hållet, det är arbetsamt första gången. Men sen kan man ju bygga på med topics, tills jag har en bank.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar