onsdag 27 april 2011

Sexköplagens utmaningar

För några veckor sedan fick jag frågan av en elev om sexköpslagen kan användas för att döma porrfilmsaktörer/producenter. Om inte kan ju en filminspelning av sexköpet användas som bevis för att det var fråga om ”porrfilm” och inte ”sexköp”.

Jag svarade att det var en svår fråga som jag inte trodde rättsväsendet hade något svar på ännu. Sedan sade jag, ”vi får höra med justitiedepartementet” så jag drog iväg en fråga. Här är svaret.

Från: registrator@justice.ministry.se [mailto:registrator@justice.ministry.se]
Skickat: den 26 april 2011 16:36
Till: Henrik Ravin
Ämne: Ju2011/2994/L5

Hej Henrik,

Du har i ett mail till Justitiedepartementet frågat om porrfilmsaktörer eller producenter kan dömas enligt sexköpslagen.

Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning döms enligt 6 kap. 11 § brottsbalken för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som nyttjar en sexuell tjänst som någon annan betalar för. Kriminaliseringen avser bl.a. att skydda de som utnyttjas sexuellt mot ersättning. Deltagande vid framställning av pornografisk film faller utanför bestämmelsens primära skyddsintresse.

Det bör dock framhållas att produktion av pornografisk film inte kan användas som förevändning för köp av sexuell tjänst. Att någon som skaffar sig en tillfällig sexuell tjänst mot ersättning även filmar den sexuella akten hindrar inte att det skulle kunna vara fråga om köp av sexuell tjänst, om rekvisiten för detta brott är uppfyllda. Hur situationen skulle bedömas i ett konkret fall är upp till åklagare eller domstol att avgöra.

Med vänlig hälsning
XXXX XXXXX
Rättssakkunnig
Straffrättsenheten, Justitiedepartementet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar