fredag 10 september 2010

Tystnadens pedagogik

Förlorade rösten i torsdags pga en förkylning.
Tre lektioner senare är jag många erfarenheter rikare.

Några intryck:
Eleverna accepterar en svårighet och anpassar sig snabbt.
Behovet av frågor ökar - även ämnesrelevanta sådana!
Mina svar på tavlan måste vara stringenta - förtydligande ord finns ju inte.
Jag måste se varje elev, rikta mig dit och uppmärksamma individen.
Det underläge som handikappet utgör bryter is - när min kunskap efterfrågas är det äkta
Eftersom min kommunikation är rakare, personligare och ansträngande tas budskapet emot med mer ansvar, vilket också gäller lättsammare sociala samtal.

Nackdelar?
Inga på kort sikt, däremot blir tempot lägre vilket kan bli ett problem på längre sikt.

Slutsats?
Ingen frälsarpedagogik men en fantastisk övning i kommunikation och självbehärskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar