fredag 29 januari 2010

Vad innebär borgerlig jämställdhet?

Kristdemokratisk ungdoms ordförande Charlie Weimers skriver på SVD brännpunkt om behovet av en borgerlig jämställdhetspolitik. I dagsläget är det radikalfeministerna som har problemformuleringsföreträde. Detta måste bort om inte hela debatten skall vänstervridas menar Weimers. Priset för en borgerlig reträtt innebär minskad valfrihet inom familjepolitiken. Moderaternas utspel om kvotering i styrelserummen kan ses som ett tecken på denna uppgivenhet.

Men frågan är vad borgerlig jämställdhet innebär?

Respekten för det egna valet är central. Flickor måste få välja en stereotyp könsroll om de vill. "En borgerlig jämställdhetspolitik måste acceptera att det finns manligt och kvinnligt" Biologiska skillnader ligger bakom, så måste man i vart fall förstå Weimer. Inga problem för mig, jag accepterar biologiska skillnader och tror inte på målet att skapa den genuskorrigerade människan. Men skall flickor vara dömda till sämre livsförutsättningar bara för att de gör ett traditionellt val? (Såsom det är och har varit hittills i mänsklighetens historia) Här erbjuder inte en borgerlig jämställdhetspolitik någonting tyvärr. Fram tills dess innebär en radikalfeministisk politik fortfarande ett alternativ även för borgerliga kvinnor, döttrar och människor med ett rättvisetänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar