fredag 15 januari 2010

Folkpartiets försvarsutspel

På söndag inleds årets Folk & Försvar konferens i Sälen, en institution i svensk försvarsdebatt.
Då passar Folkpartiet på att göra ett utspel, satsa återigen på nationellt försvar. Jag välkomnar grundtanken, försvaret skall ha Sverige som prioritering. De senaste årens "insatsförsvar" är ett stort skämt. Folkpartiet skriver att det är utvecklingen i Ryssland som oroar dem, sådana ord från Fp är förstås BS, det handlar om Obamaeffekten. Hökarna i Washington minskar i inflytande, då minskar utrymmet för Fp:s cyniska världsförbättrarpolitik. Vad skall "insatsförsvaret" göra när de amerikanska soldaterna tagits hem från Afghanistan om tre år?
Några tankar i artikeln är självklara, brigadorganisationen måste återtas, Gotland skall återmilitariseras och kustkorvetterna måste funka. Det tragiska är att de flesta svenskar aldrig märkte när försvaret försvann och ersattes med spökförband på bataljonsnivå och försvarsplaneringen av Sverige ersattes av hemvärnet. I en annan debattartikel slår Överste Ulf Henricsson och Annika Nordgren Christensen (MP) fast att NATO medlemskap bör utredas, oavsett var man står i den frågan betonar han en punkt, omvandlingen av försvaret skedde utan förankring och socialdemokraterna har utan debatt fört Sverige närmre NATO.
Under 00-talet moderniserades stridskrafterna, framförallt blev den enskilda soldaten bättre utrustad och tränad. Organisatoriskt var det nästan bortkastat, SSG var det enda som tillkom.
Nu är det dags att tänka om, utgångspunkten är försvaret av Sverige i Sverige i samverkan med andra. Afghanistandoktrinen är stendöd och men ännu inte begraven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar