onsdag 7 januari 2009

Nattvak med schackspel i huvudet

Som förväntat blev natten mot första arbetsdag en vaknatt.
Tankarna kretsade kring schackspel. Inte för att jag är en schackspelare men som metafor till arbets och samhällslivet i stort visade det sig fungera, säkerligen finns det redan 1001 managementböcker med det temat. Så här gick mina funderingar i vart fall.
Kungen har full rörelsefrihet i alla riktningar, men kan bara ta ett steg vilket symboliserar ofriheten med att ha makt och att vara den viktigaste spelaren.
Drottningen däremot har full rörelsefrihet men kan lätt hamna i svårigheter därigenom, som drottning utnyttjar man lätt en frihet som snabbt kan visa sig farlig. Den typiska andremanspositionen, sidekicken som kan säga sanningen men som lika lätt kan förlora sin position. Folket kan frälsa en drottning som hamnat i onåd hos makten.
Löparen symboliserar den intellektuella eliten i ett samhälle, stor rörelsefrihet men bara inom sitt område, svart löpare kan bara gå på svart. När en professor börjar uttala sig om sådant som ligger bortom sitt eget ämnesområde minskar trovärdigheten. Vit löpare korsar aldrig svart löpares väg.
Hästen symboliserar den ekonomiska eliten, adeln av vår tid, förmågan att ständigt hitta en säker reträttposition två steg bakåt och åt sidan över hinder har bara hästen. Just därför är den ekonomiska eliten alltid tidigt ute i en spelöppning. Ärvda pengar, optioner och fallskärmsavtal möjliggör hoppet och sidosprånget. Lönen, två steg framåt, är begränsad i förhållande till andra spelare nyckelspelare. Risken för en häst är liten.
Tornet är den egentliga medelklassen, stor rörelseförmåga men inte i alla riktningar, tornet används ofta som garant eller spärr i vägen för uppåtstickande bönder och flyende kungar. Bristen på flexibilitet motsvarar ekonomiskt beroende och den ängslighet som därav följer.
Att förlora ett torn är ofta mera kännbart än en löpare, tornet kan ändå gå överallt med lite bök.
Bonden slutligen är det vanliga folket som vare sig i kraft av pengar eller utbildning kan hävda sig, symboliserat av bondens oförmåga att manövrera. Det enda bonden kan göra är att stå still, vara i vägen, vill man flytta på folket får man locka bonden i honungsfällan genom att offra en egen pjäs då bonden flyttar sig snett framåt när den slår till. Bonden kan även ta två steg vid spelöppning, en symbol för att folket kan agera snabbt när det krävs för att viktigare spelare skall kunna agera. Bonden kan också återuppliva drottningen, en urgammal princip, endast folket kan ytterst rädda maktens fortlevnad men det kräver ett stordåd av en hjältebonde som gått hela vägen och därmed tillintetgjort sig själv.

Nu är frågan om schackspelet skapades så som det spelas idag eller om det genomgått en evolution. Spelet är ju äldre än ståndssamhället.

Ja det var nattens tankar på ett bräde....mo a ha ha ha!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar