tisdag 13 januari 2009

Lägg ned insatsförsvaret!

Vårt förrådsställda invasionsförsvar skrotades till förmån för ett insatsförsvar vars främsta uppdragsområde låg utanför Sverige. Beslutet om detta fattades i samma tid som invasionen i Irak skulle inledas. Samtidigt var Sverige i krig i Afghanistan, fast det var nästan hemligt, soldaterna som var där var i vart fall hemliga. Innan dess hade samma hemliga soldater varit i Kongo under operation Artemis där tortyrskandalen skall ha ägt rum. Kanske gjorde den det, svenska folket kommer aldrig att få veta. Detta är kärnan i insatsförsvarets oförmåga, vi vet inte varför vi är där och vi kan inte svara på när eller om vi nått målet, knappast ens vad en realistisk måluppfyllese innebär. Samtidigt slåss man mot en fiende som är 100% motiverad, som kanske till och med har en religiös övertygelse om att hans sak är rätt.
Att söka upp och döda en sån fiende kan aldrig lyckas, faktum är att det aldrig lyckats. Dessutom är det fel att oskadliggöra den som inte är ett omedelbart hot mot ditt eget liv.
Insatsförsvaret bygger på en fiktiv verklighetsuppfattning och en imaginär moral.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar